O Nas

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe z zakresu teorii i praktyki polityki gospodarczej i społecznej, analizy porównawczej współczesnych systemów politycznych i gospodarczych, teorii i metodologii polityki oraz roli elit politycznych w strukturze systemu politycznego,koncepcjami sprawiedliwości społecznej i liberalizmem politycznym.

Tematy badań naukowych: dylematy demokratyzacji wybranych państw świata, funkcjonowanie federacyjnych systemów politycznych, erozja władzy państwa narodowego i problem tożsamości narodowej (europejskiej), polityka walki z bezrobociem w erze globalizacji i polityka wobec zagranicznych inwestorów oraz polityka zwalczania nierówności społecznych.

Kontakt

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Adam Gwiazda

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Teorii Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32-59-230, fax. 52 32-59-246